FORMU DOLDURUN BİZ SİZİ ARAYALIM
Formu doldurduktan sonra en az 24 saat içinde size geri dönüş sağlanacaktır.
KAYIT KAPANDI !
  • : Fatih
  • : Hafta Sonu
  • : Pzr
  • : 09.00 - 13.25
  • : 5
  • : 40 Saat
  • : 20
  • : 8 Hafta
  • : 17/03/2019

Kavaid'ul İştikak ve Uygulamaları

Kurs Yeri: Fatih
Kavaid'ul-İştikak'a Giriş:
 
⇒ İştikak İlminin tanıtımı
⇒ Bu ilmin gelişim süreci
⇒ İştikak ile ilgili kaynaklar
⇒ İştikak'tan nasıl yararlanılacağı
⇒ Kurs programının tanıtılması
 
 
►Kavaid'ul-İştikak'ın Temel Üç Aşaması: 
 
1. Aşama: Tek Harf Düzeyi:
⇒ Müstakil harf ve harekelerin fonetik özellikleri
⇒ Müstakil harf ve harekelerin anlam üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
⇒ Kelime içerisinde bulunan harflerin kelime anlamı üzerinde bıraktığı etkiler
⇒ Harfin anlam değerini belirlemedeki farklı yaklaşımlar
 

2. Aşama: Mana Öbekleri Düzeyi (İkili Harf İlişkisi):

⇒ İki harfin yan yana gelmesiyle elde edilen ses karışımının oluşturduğu anlam etkisi
⇒ Müstakil seslerin anlam etkisiyle ikili seslerin anlam etkisinin karşılaştırılması
⇒ Arapçadaki mana öbeklerinin tanımı, tutarlılığı ve nasıl belirlendiklerinin örnekleri

(Arapçada on iki milyonun üzerinde kelime bulunmaktadır. Dünyada en çok kelime içeren ikinci dilde bile altı yüz bin kelime bulunduğu düşünüldüğünde, Arapçadaki kelimeleri öğrenmede mana öbeklerini bilmenin yararı daha iyi anlaşılacaktır. Eğitimlerde yaklaşık üç yüz kadar mana öbeği incelenerek bir çok kelimenin muhtemel şekilleri ve manaları tahmin edilebilir, algılanabilir, kavranılabilir ve yorumlanabilir olacaktır).

 

3. Aşama: Tam Mana İfade Etme Düzeyi (Üçlü Harf Yansıması):
⇒ Giriş: İştikak türlerinin incelenmesi ve anlam üzerindeki etkileri
⇒ Mana öbeklerine eklenen üçüncü harfin tam anlam belirlemedeki rolü
⇒ Üç harften oluşan kelimelerin harf sırası önemi ve manaya yansıması
⇒ Üç harfli kelimelerdeki ortak mananın, türetilen kelimelerde nasıl korunduğu
⇒ Bir harf değişikliği içeren kelimeler arasında görülen mana benzerliği
⇒ Anlamı bilinmeyen kelimelerde iştikak ilmine dayalı tahmin stratejisi
⇒ Kelimeleri anlamlandırmada iştikaki, tasrifi, terkibi ve mecazi anlam boyutları

 

 
► Program 17 Mart- 05 Mayıs 2019 (8 Hafta) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
    ⇒ Toplam Ders Saati: 40 saat 
    ⇒ Eğitim süresi:          8 hafta
    ⇒ Eğitim günleri:         Pazar
    ⇒ Katılım ücreti:          500 TL 
 
Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kayıt işlemlerinde acele ediniz!
 

 

BİZ SİZİ ARAYALIM
S: Özel Akdem Yabancı Dil Eğitim Merkezi bünye...